Efterlängtat musikens hus till Helsingfors

Sedan 2011 finns en helgedom för musik i Helsingfors. Allt sedan Finlandiahuset byggdes 1971 har Helsingfors gått i väntans tider efter ett musikens hus där akustiken också skulle få finnas med.

Den världskände arkitekten Alvar Aalto fick nämligen inte till det där med akustiken i Finlandiahuset.

Musikhusets stora konsertsal är byggd i vingårdsform där parkettraderna utgörs av terrasser som stiger mot höjden. Scenen finns i centrum och publiken runt om. Konsertlokalen finns i byggnadens hjärta och är tillgänglig runt om från stora glaspartier som skiljer den från den omgivande foajén. I bottenvåningen ligger det fem mindre konsertsalar utformade och tänkta för olika sorters musikaliska arrangemang.

Akustiken var central i utformningen. Därför anlitades en av de bästa på området. Japanen Yasuhisa Toyota, numer boende i Los Angeles, som med mer än trettio års erfarenhet fick förtroendet att frälsa Helsingfors från akustiklösheten. Det finns mycket trä i musikens hus. Naturligt för såväl Finland som konsertlokaler. Och som Yasuhisa Toyota påpekar så är trä en förutsättning för scenens golv och därmed grunden för en bra akustik.

Vi har genomfört projekteringen av samtliga el, data och säkerhetssystem i konserthuset. Genom hela projekteringen stod akustiken i centrum, det tilläts inte någon som helst störande inverkan varför specialkomponenter valdes i många fall. Projekteringen uppmärksammades av KNX International med ett hedersomnämnande 2012.