En av Norges mest energieffektiva och miljövänliga byggnader

Norska vägverket, Statens vegvesen, ställde höga krav på att dess nya kontor skulle vara miljöcertifierat när myndigheten beslutade om att flytta till nya lokaler i norska Hamar. Därför kontaktades Rejlers tidigt av byggherren Utstillingsplassen Eiendom. Resultatet blev en byggnad som uppfyller kraven för certifiering med Energiklasse A och BREEAM-NOR.

Samtidigt som Statens vegvesen skrev avtal med Utstillingsplassen Eiendom uppstod behov för Eika Forsikring att också flytta till nya lokaler i Hamar. Beslutet togs att bygga två kontorsflyglar med en gemensam byggnad emellan med personalrestaurang, möteslokaler och gym. Byggherren bestämde att hela byggnaden på drygt 13 000 kvm skulle certifieras och uppfylla kraven för Energiklasse A och BREEAM-NOR, inte bara Statens vegvesens del av byggnaden.

Rejlers har tagit fram lösningar som gjort att kontorsbyggnaden fått Energimerkekarakter A. Kraven kunde dessvärre inte uppnås om byggnaden skulle värmas genom fjärrvärme, vilket resulterade i att man valde värmepump som energikälla.

Konsulter från Rejlers har tagits in i projektet som energirådgivare och BREEAM-NOR AP. Det sistnämnda innebär att vara rådgivare för design- och utvecklingsprocessen i projekt med höga miljö- och hållbarhetsambitioner, samt att säkerställa att det uppnås på ett rationellt och kostnadseffektivt sätt.

Det var även Rejlers som utarbetade ansökan om Enova-stöd till lågenergibyggnader. Detta resulterade i att kontorsbyggnaden även är verifierad som en lågenergibyggnad.

 

Läs mer om projektet i Byggeindustrien nr.10 - 2015 (på norska)

Läs mer om projektet på bygg.no.