Effektiv kylning av Facebooks serverhall

Tillgång till frikyla var ett av flera motiv för Facebook att välja Sverige och Luleå för sin första etablering utanför USA. Med ökande energipriser är lokalisering samt tillgång på billig energi hårdvaluta för den här typen av anläggningar.

Nu löser man inte kylningen bara med frikyla. Kreativt tänkande vid utformningen av lokaler och nya kylmetoder hjälper till att lösa problemen. Den teknik som ska användas i datahallarna i Luleå är så kallad evaporativ kyla – kylning genom avdunstning. Det innebär i detta fall att vattendimma tillförs ventilationsluften och på så sätt sänks temperaturen.

Med över en miljard användare förstår man att behovet av lagringsutrymme och datorkraft är ständigt stigande. Etableringen i Luleå kommer att omfatta tre serverhallar. Den första etappen ska invigas under våren 2013. Det är i första hand de cirka 350 miljoner användarna i Europa som kommer att använda sig av anläggningen i Luleå.

Bravida tilldelade oss uppdraget att projektera kraftförsörjning, elkraft, belysning, tele samt kanalisation för telekom. En uppgift som engagerat som mest 15 konsulter i Rejlers med cirka 5 000 konsulttimmar.