Felfritt projekt klart en månad före utsatt tid

Den distriktspsykiatriska mottagningen (DPS, Distriktspsykiatrisk senter) på Oslo Universitetssjukhus flyttar i dagarna in i en ny byggnad i Mortensrud. Här ska personer boende i stadsdelarna Nordstrand, Søndre Nordstrand och Østensjø få behandling vid psykisk ohälsa och beroendeproblematik.

Den nya byggnaden är uppdelad i fyra flyglar, med en totalyta på 13 800 kvadratmeter. Här finns lokaler för öppenvård, slutenvård, kontorsverksamhet samt barn- och ungdomspsykiatri. Betonmast har varit totalentreprenör för byggprojektet och OBOS Forretningsbygg har varit byggherre. Oslo Universitetssjukhus hyr lokalerna, som är anpassade efter deras behov, av OBOS Forretningsbygg.

Vid planering och projektering av vårdbyggnader krävs speciell kompetens, eftersom man bland annat måste ha förståelse och kunskap om verksamhetsprocesserna och de strikta säkerhetskraven. Mottagningen i Mortensrud är en öppen institution, men i vissa delar av bygganden krävs högre säkerhet.

Säkerheten är viktig för att man ska kunna skydda patienter och anställda mot exempelvis brand eller överfall. Detta gäller även utrustning. Dessutom måste de anställda alltid ha tillgång till patientinformation, även vid strömavbrott.

Rejlers har projekterat olika varningssystem och lösningar för reservförsörjning av ström, som ska upprätthålla säkerheten för patienter, anställda, utrustning, byggnad och patientinformation. Vi har också hjälpt till att ta fram ett belysningssystem med dagsljussensorer och solskydd – enligt kraven för passivhus.

Rejlers har utfört följande:

  • Utvärderat byggnadens behov av blixt- och åskskydd.
  • Samordnat strömförsörjningen med Hafslund (norsk elleverantör).
  • Projekterat brand-, nöd- och utrymningssystem i enlighet med gällande föreskrifter.
  • I samarbete med leverantören tagit fram ett belysningssystem som uppfyller kraven för passivhus.
  • Projekterat överfallslarm för alla dörrar i byggnaden.
  • Projekterat en anläggning i säkerhetszon 1, där all utrustning ska vara skyddad mot vandalisering.
  • Projekterat dagsljussensorer, som dimmar ner belysningen när det finns tillräckligt med dagsljus i rummet, samt solskydd, som används när det blir för mycket solljus i rummet.
  • Projekterat en UPS-anläggning för IT- och kommunikationssystemet, som alltid måste vara i drift.
  • BIM (byggnadsinformationsmodellering)