KK Östra – Nytt kvinnosjukhus

Vid Östra sjukhuset, en del av Sahlgrenska Universitetssjukhuset i Göteborg, uppför Västfastigheter ett nytt kvinnosjukhus (KK) för neonatal och förlossningsvård. Nybyggnaden kopplas samman med befintligt kvinnosjukhus som skall byggas om och moderniseras och tillsammans ska det nya KK möta det ökade behovet av förlossningsvård och för vård av för tidigt födda barn.

I nya KK läggs fokus på patientsäkerhet, särskilt smittorisken, ska förbättras genom införande av enpatientrum i avancerad IVA-vård såväl som i eftervården. Ökad föräldramedverkan innebär också ökade krav på utrymmen i förlossnings- och neonatalvården. Värdegrund för Sahlgrenska Universitetssjukhuset är ”Tillsammans för patienten med patienten”.

Byggnaderna består av två plan under mark med i huvudsak teknik- och personalutrymmen. I markplan kommer mottagningar för specialmödravård och dagvård att finnas. På plan 1 finns en utökad förlossningsavdelning medan det på plan 2 kommer finnas neonatalavdelning med intensivvård för, för tidigt födda barn. På plan 3-4 är det ytterligare teknikutrymmen. I det nya huset kommer det också på plan 5-7 finnas vårdavdelningar och på plan 8 en administrationsavdelning. Befintlig ombyggt hus byggs upp till och med våning 3.

Rejlers har erhållit uppdraget att upprätta program- och systemhandlingar för el, tele och rörpostsystem. I KK-projektet innebär det att ta fram kraftförsörjningssystem för byggnaden inklusive UPS-anläggning och samtliga elinstallationer på respektive våningsplan. Stort fokus läggs på att uppnå en belysningslösning med patienten i fokus. På telesidan innebär det att projektera anläggningar för fastighetsnät, brand- och utrymningslarm, inbrottslarm med internt överfallslarm, passagesystem samt kallelsesignalanläggning. En rörpostanläggning som knyts ihop med övriga sjukhuset skall också projekteras.