Norges grönaste livsmedelsbutik

Den 25 februari 2016 öppnade livsmedelskedjan KIWI Norges grönaste butik i Elverum. Materialval och ny energiteknik bidrar till att utsläpp av växthusgaser minskas med 50 procent.

I byggkonstruktionen har till stor del använts trä, energieffektiv belysning och takfönster av polykarbonatpaneler.

Byggnaden har klassats som lågenergihus klass 1, enligt Norsk Standard 3701. Detta innebär en mycket kompakt huskropp, väl isolerade väggar, golv, tak och fönster. Fasader och byggnadsstomme är utfört i trä.

Till takfönstren har använts polykarbonatplattor fyllda med aerogel. Detta innebär väl isolerade dagsljusinsläpp som starkt bidrar till att minska behovet av traditionell belysning.

I byggnaden har också det mesta och nyaste av miljöteknik installerats. Butiken använder bland annat värmeöverskottet från kyl och frysar och har solpaneler och LED-belysning som anpassar sig efter dagsljuset.

Målet är att halvera energiförbrukningen och utsläppen av växthusgaser jämfört med en butik av liknande storlek. Samtidigt som butikens totala produktion av förnybar energi ska  vara 245 000 kWh per år.

Överskottet går bland annat till tre laddstationer för elbilar och elcyklar utanför butiken.

Butiken är ett pilotprojekt för livsmedelskedjan KIWI. Här kommer energieffektivitet, användning av material och lösningar att noga övervakas med hänvisning till minskade driftskostnader och miljöpåverkan.

Rejlers har utfört:

  • Energimärkning och energicertifikat
  • Byggnaden har getts energiklass A