Nya Hovås, stadsdel i förvandling

Göteborg växer. Nya Hovås ska bli en plats att bo, leva och arbeta på och vara färdigt vid Göteborgs Stads 400-årsjubileum 2021. I Nya Hovås planeras för cirka 1 300 bostäder och runt 35 000 kvadratmeter handel, service och kontorsytor. Den nya stadsdelen ligger endast tolv kilometer från Göteborgs centrum.

I nya Hovås ska det vara möjligt att bo, arbeta, handla, träna och äta utan att behöva prioritera bort annat. I takt med utbyggnaden i området ökar också tillgängligheten till området genom utökad kollektivtrafik. Att känna stadens puls i grön natur är inga problem i Nya Hovås. På avstånd från storstaden kommer alla bekvämligheter ändå att finnas i Nya Hovås som skolor, omsorg, mataffärer och mycket annat.

Next Step Group har gett Rejlers uppdraget att genomföra utredningar och projektering av företagets samtliga kommersiella lokaler i området. Närmast handlar det om utveckling av Origohuset, det tidigare Kodakhuset, med om- och tillbyggnader av både kontors- och vårdlokaler samt att fortsätta tanken kring konceptet Small shops. När Origohuset står färdigt om några år finns utrymmen för handel och kontor på cirka 25 000 kvadratmeter. I den befintliga byggnaden innebär bland annat omfattande hyresgästanpassningar utmanande uppgifter.

I anslutning till Origohuset projekteras också ett nytt parkeringshus om ca 6 000 kvadratmeter.

I Rejlers projekteringsåtaganden ingår bland annat kraftförsörjning, ljussättning av både yttre och inre miljöer samt teletekniska installationer.