Ny kontorsinredning stärker forskningscentrets image

Outotec Research forskningscenter i Björneborg är ett av de viktigaste privata forskningscentra i sydvästra Finland. Med över 2000 besökare per år är den en av de största forskningsenheterna i världen inom området mineral teknologi, extraktiv metallurgi och materialteknologi. Rejlers anlitades när företagets image skulle förstärkas med en ny design och en belysningslösning för lobbyn.

Uppdraget var att i designen visa företagets progressivitet och dynamik. Mysig arbetsmiljö och en avslappnad atmosfär som ger en känsla av att må bra var önskemål som lyftes fram när projektet diskuterades. Designen skulle bidra till välmående och öka engagemanget för arbetet. Utgångspunkten var funktionalitet och ett effektivt utnyttjande av lokalerna för att möta kundens behov.

Målet var att skapa en designlösning som skulle stämma överens med företags visuella image och färger. I såväl belysning som i materialval lades tonvikten på väl utarbetade detaljer.

Utgångspunkten var att lobbyn skulle förses med en dekorativtextil väggstruktur med akustikförbättrande egenskaper. Två filtelement monterades till ett textilkonstverk som belystes med kraftfulla spotlights uppifrån. Skuggorna ger den enfärgade ytan ett levande och dynamiskt utseende.

Utrymmet saknade ett dominerande designelement. Det nya textilkonstverket möter behovet genom att dominera lokalensubtilt men imponerande.