Positive Footprint Housing® – brf Viva Göteborg

När Riksbyggen i Göteborg sätter spaden i jorden för brf Viva på Guldheden innebär det starten på ett nytt sätt att se på hur man bygger miljömässigt, socialt och ekonomiskt hållbara bostadsområden. Tillsammans med Göteborgs stad, näringsliv, universitet, analytiker, forskare och engagerade innevånare säger sig Riksbyggen ha skapat begreppet Positive Footprint Housing®.

På en höjd ovanför Mossens idrottsplats byggs nu sex huskroppar med totalt 130 lägenheter. Från solcellsinstallationerna på taken till ellagret i bottenvåningen finns en uttalad strategi för energiåtervinning och besparing. Av den totala elförbrukningen på 615MWh kommer 140 MWh att produceras via solceller. En bergvärmepump kompletterar uppvärmningen som sker via fjärrvärmenätet. Och ventilationen utförs som FTX-system med värmeåtervinning.

Helt nytt är det ellager som etableras. Här kommer utbytta batterier från elbussarna i Göteborg att svara för lagringen av den överskottsenergi som produceras av solcellerna på taken. Inom bostadsområdet kommer det inte att finnas plats för uppställning av egna bilar. Alternativ erbjuds istället med till viss del eldrivna fordon via bil-, moped- och cykelpooler.

Brf Viva projekteras för den högsta miljöklassen Guld i Sweden Green Building Councils certifieringssystem, Miljöbyggnad. Detta garanterar högsta kvalitet då det gäller energi, inomhusmiljö och material. Inflyttning beräknas till 2018.

I förarbetena har Rejlers deltagit i studierna ”Hållbara delprojekt” och därvid bland annat tittat på alternativ med likströmsteknik vid överföring från solceller till ellagret.

Rejlers utför projektering av el-, tele-, säkerhets- och hissystem samt solceller och batterilager.