Projektering av Humanisten

Akademiska Hus ska göra en om- och tillbyggnad av Humanisten vid Göteborgs universitet för att kunna samlokalisera sin verksamhet. Rejlers anlitas för el-, tele- och hissprojektering.

Humanisten är centrum för Humanistiska fakulteten vid Göteborgs universitet. Byggnaden som ursprungligen stod klar 1984 ligger vid Renströmsparken i Göteborg. Under en tioårsperiod har Göteborgs universitet haft som avsikt att samlokalisera sina sex institutioner för att stärka samverkan inom fakulteten.

Om- och tillbyggnaden omfattar en yta på cirka 25 000 kvadratmeter. I de nya lokalerna kommer det bland annat att finnas undervisningslokaler, café, hörsal, mötesytor och en restaurang.

Byggherre är Akademiska Hus, arkitekt är KUB arkitekter och NCC är generalentreprenör i detta partneringprojekt. Systemhandlingsprojektering kommer att pågå under 2014. Detaljplanearbetet för projekt Humanisten pågår och är på väg mot utställning. Programsamråd har hållits vid två tillfällen, 2009 och 2012.

Illustration: KUB arkitekter