Spännande uppdrag till Norsk Jernbanemuseum

Rejlers avdelning för el-projektering och energirådgivning har vunnit ett spännande och mångfacetterat projekt till Norsk Jernbanemuseum i Hamar.

Norsk Jernbanemuseum öppnades i Hamar redan 1896 och är ett av världens äldsta järnvägsmuseer. Museet är riksmuseum och förvaltas av Norska Jernbaneverket.

I museet finns såväl inom- som utomhus en unik samling norsk järnvägshistoria. Lok och vagnstallarna rymmer bland annat en historisk samling lok och vagnar med start från järnvägens första år i Norge.

Modernisering och utökning av lokstall

Rejlers vann uppdraget i konkurrens med flera andra tekniska konsultföretag. Särskilt intressant blir det då man i projektet bland annat ska utveckla ny och modern ljusdesign för utställningar på museer.

I projektet svarar Rejlers för:

  • Anbudsritningar för el, tele och fördelningsscheman
  • Beskrivningar
  • Effektkalkyl
  • Kostnadskalkyl elanläggningar
  • Ljusberäkningar för inom- och utomhusmiljöer samt ljusdesign för utställningar
  • Installationssamordning


Mer information om Norsk Jernbanemuseum »