Biobränslecentral i Joensuu

Under 2009 levererade Rejlers ett nyckelfärdigt projekt som innebar elektrifiering och automatisering av Fortums biobränslevärmecentral i Joensuu, Finland. Anläggningen, som uppfördes intill ett redan befintligt kraftverk använder biobränslen som flis, bark och sågspån samt torv vars andel är en femtedel, för att producera värme.

För att klara helhetsåtagandet sattes erfarna projektspecialister samman i projektlag. Detta för att minimera antalet inblandade och göra projektets kommunikation rak och enkel, vilket reducerade arbetsbelastningen för kundens medarbetare. Rejlers leverans omfattade projektering, konstruktion, urval och övervakning av underleverantörer, uppstart och konfigurering av utrustning samt installation, acceptanstester och driftsättning. Utöver det ingick även utbildning av kundens medarbetare, slutgiltig dokumentation och överlämning.

Rejlers kunskap har visat sig särskilt värdefull vid modernisering och automatisering av olika typer av industrianläggningar.

– Vår omfattande expertis inom kraftverkskonstruktion är en viktig tillgång när liknande nyckelfärdiga leveranser efterfrågas, berättar Rejlers projektledare Hannu Soinvirta.

Anläggningen bidrog till att sänka koldioxid- och partikelutsläpp från fjärrvärme i regionen.