Energideklarerar byggnader i Norge

Vi har fått i uppdrag att energideklarera fastigheter i Hamar. Kommunen hoppas att projektet ska leda till ekonomiska besparingar och en förbättrad miljö.

Hamar kommun har ett stort fastighetsbestånd. Totalt är det 46 kommunala byggnader, med en yta av 136 000 kvadratmeter, som ska ingå i undersökningen. Våra ingenjörer på Rejlers ska inspektera byggnaderna och ta fram en rapport med förslag på hur de kan göras mer energieffektiva.