En av Norges mest energieffektiva byggnader - Havutsikt

Rejlers Consulting har varit energirådgivare för ett kontorsbygge i Mandal, Havutsikt, som är uppförd efter standarden för passivhus. Huset har blivit en av Norges mest energieffektiva kontorsbyggnader och har märkts med en mörkgrön A som är den högsta nivån i norsk energimärkning.

Husägaren anmälde sitt intresse för en pågående tävling i Norge som initierats av miljöstiftelsen Bellona, om att bygga den mest energieffektiva byggnaden. I oktober 2013 tog Havutsikt ledningen i tävlingen och gick om Miljøhuset GK i Oslo.

Med beräknat genomsnittligt behov av köpt energi på 66 kWh/m2år kommer Havutsikt att spara energi motsvarande 164 000 kWh/år jämfört med om huset skulle ha byggts enligt gällande tekniska specifikationer i Norge  (TEK 10). Byggnaden är en trevånings kontorsbyggnad, och bruksarealen av passivhusdelen är cirka 2 000 m2.

Rejlers har deltagit i processen med energisimuleringar och -beräkningar av byggnaden och sökning av investeringsstöd till energieffektiva byggåtgärder (Enova), samt rådgivning för smarta energilösningar för att nå ända upp till toppen av tävlingen och energiklassas med en mörkgrön A.