Gammal fabrik i ny skepnad

En gammal nedlagd chokladfabrik i Oslo har förvandlats till en spännande kombination av historisk och modern arkitektur. I de fem byggnaderna, varav vissa är varsamt renoverade och andra helt nyuppförda, ryms nu totalt 156 lägenheter.

1898 byggdes en stor chokladfabrik på Rodeløkka i Oslo. Redan ett år senare tvingades fabriken dock att stänga, på grund av den stora ekonomiska krisen, ”Kristianiakrakket”. 1906 övertogs lokalerna av Anders Bergene, och A. Bergene Chokoladefabrik såg dagens ljus. Fabriken var sedan i drift i nästan 100 år, och Bergene blev ett av de största varumärkena för choklad och sötsaker i Norge. 1980 slogs Bergene samman med det norska godisföretaget Nidar.

I dag är det inte mycket som vittnar om att det en gång legat en chokladfabrik här, med undantag för den restaurerade fabriksskorstenen som sticker upp mellan byggnaderna. Det är stora kontraster mellan de fem byggnaderna – där gammalt möter nytt och tegel och puts varvas med betong och stål. Allt det gamla som härstammar från chokladfabrikens tid har rustats upp för att möta dagens krav och standarder.

Det har varit ett krävande arbete att renovera de K-märkta fasaderna. Rejlers har fungerat som rådgivare åt byggherren, med framtagande av en kravspecifikation och val av elinstallatör. Rejlers har dessutom haft i uppdrag att utföra detaljprojekteringen.

Rejlers har bidragit med:

  • Heltäckande brandskydds-, utrymnings- och ledningssystem i enlighet med gällande krav.
  • Porttelefonsystem.
  • Dimensionering av behovet av luftflöde och effektförbrukning i byggnaderna.
  • Samordning av en ny trelindningstransformator. Schema för ny huvudfördelning med både 400 och 230 V.
  • Detaljerade ritningar för elsystemet som har gjutits in i platsgjutna väggar.
  • Ritningsunderlag och kopplingsscheman för elsystemet.
  • Detaljerade elektriska installationer i enlighet med NEK 400:2010.
  • Belysningsstyrning i gemensamhetsutrymmen och garage för högsta möjliga energieffektivitet.