Grännabergets nya vindkraftspark

Grännabergets vindkraftspark med 13 vindkraftverk om totalt cirka 30 MW och en årsproduktion på 65 GWh togs i drift våren 2011. Vindkraftparken är därmed en av södra Sveriges största vindkraftparker.

Vindkraftparken är ansluten till Jönköping Energis elnät i området via dels ett 20 kV-uppsamlingsnät, och dels en 40 kV-förbindelse till en kraftstation utanför Gränna. 

I projektet deltog vi för att ta fram nätanslutningsavtal med vindkraftexploatörer. Vi svarade också för projektering av regionledningar, stationer och uppsamlingsnät. Rejlers medverkade även vid entreprenadupphandlingen och agerade som rådgivare till Jönköping Energi Nät AB.

Vindkraft är en energikälla som kommer att växa betydligt de närmsta åren. Våra specialister är redan involverade i ett antal stora vindkraftprojekt och efterfrågan på tjänster inom området är stor.