Mälarenergi - Förnyelseprojektet Block 6

Mälarenergi har investerat i en ny samförbränningsanläggning med CFB-teknik. Den nya pannan är anpassad för eldning med avfallsbränslen men kan även ta emot till exempel biobränslen. Utöver den nya pannan har också en anläggning för rökgasrening samt ny turbin ingått i projektet. Bränslemixen i den nya pannan ger flexibilitet vid förändringar på bränslemarknaden. Anläggningen togs i drift under 2014.

Block 6 levererar efter utbyggnaden ungefär hälften av fjärrvärmeförbrukningen i Västerås. I och med idrifttagningen av den nya pannan räknar Mälarenergi med att uppnå en minskning av koldioxidutsläppen med cirka 300 000 ton per år. Det är till största del ersättningen med avfallsbränslen, mot den torv som tidigare använts, som svarar för detta.

Mälarenergis anläggning ligger nära hamnen i Västerås vilket är en god förutsättning för att ta emot bränsletransporter från såväl bil, tåg som båt. Den nya pannan förbrukar cirka 60 ton bränsle i timmen vilket motsvarar tre fyllda lastbilar. En säker och jämn bränsleleverans är nödvändig för att trygga produktionen. Ungefär hälften av allt bränsle importeras.

Mälarenergi har i projektet anlitat Rejlers inom delprojektet Balance of Plant (BoP) för att ta fram installationsunderlag för "Övriga mediarör", vilka sammanbinder den nya anläggningen med befintliga block. Utöver rörprojektering har åtagandet även omfattat laserscanning av ny och befintlig anläggning, 3D-modellering och framtagning av anläggningslayout för ny kylvattenstation.