Matrester blir biogas

Nästan hälften av alla sopor vi slänger i soptunnan innehåller matrester. Normalt går allt avfall till förbränning eller sortering, matavfallet tas i de flesta fall om hand och komposteras. I snitt slänger en person cirka 100 kilo matrester/år.

I Linköping ansvarar Tekniska Verken för avfallshantering och återvinning. Här påbörjades ett projekt under 2010 med utgångspunkt att i en ny sopsorteringsanläggning sortera ut matavfall ur hushållsavfallet för att sedan framställa biogas. Matavfallet ska läggas i gröna påsar som sedan läggs tillsammans med övrigt avfall i soptunnan. Väl framme i anläggningen sorteras de gröna påsarna automatiskt ut med hjälp av en kamera, så kallad visionteknik.

Matresterna tas sedan om hand av Svensk Biogas där innehållet omvandlas till biogas. Biogasen används bland annat som fordonsbränsle och restprodukterna från framställningen ersätter konstgödsel i jordbruket.

Leverantör av anläggningen är Envac Optibag AB i Mjölby. Rejlers deltog med projektledningskompetens inom områdena processutrustning, fastighetsel, ventilation och rörsystem. I uppdraget ingick även samordning med byggentreprenaden som pågick samtidigt.