Norska fängelser spar energi och pengar

Vi täpper till där energin rymmer i norska fängelser. I konkurrens med 16 andra företag vann vi på Rejlers uppdraget och genomför sedan 4 år tillbaka energianalyser i fängelser och föreslår samtidigt lönsamma och energisnåla förbättringsinsatser.

Många av fängelserna är äldre och byggdes under tider då man inte såg på samma sätt som nu på energieffektivitet. Trots att moderniseringar har pågått kontinuerligt finns fortfarande mycket att göra för att reducera energiförbrukningen.

– Det är inte många som varit bakom så många murar som våra medarbetare. Väl där ser vi till att det är vi som slipper ut och energin stannar kvar, säger Rune Granås-Brattland i Rejlers Consulting.

Analysarbetet startar med en allmän orientering om den byggnad som ska ses över. Inventering sker sedan på plats för att se över systemen för bland annat uppvärmning, ventilation, belysning samt generell tillståndskontroll.

Fastighetsägaren, i det här fallet Statsbygg, får sedan en rapport med förslag till åtgärder som kan bidra till att sänka energiförbrukning och effektivisera drift och underhåll av system och byggnad.

Efter att ha sett över så gott som samtliga fängelser har Rejlers kunnat presentera förslag till förbättringar som spar miljonbelopp på årsbasis.

– Energianalysen är bara ett av flera verktyg som fastighetsägaren använder sig av för att säkra optimal drift av fastighetsbeståndet. Även om en enskild åtgärd ger energivinster kan andra förhållanden göra att den inte blir aktuellt att genomföra. Det är då upp till fastighetsägaren att avgöra detta, säger Rune Granås-Brattland.