Powerhouse Kjørbo – ett av världens grönaste byggprojekt

Powerhouse Kjørbo i Oslo är världens första byggnad som byggts om till ett plushus. Dessutom är det Norges första BREEAM-outstanding byggnad och första plushuset i Norge. Under 60 år ska byggnaden spara in all den energi som förbrukats till dess bygg, drift och underhåll.

Powerhouse Kjørbo är ett av världens mest ambitiösa byggprojekt och har skapat ett stort intresse hos både branschfolk, forskare och politiker världen över.

Energibehovet har minskat med cirka 86 procent sedan renoveringen. Huset har Norges största solcellspark som kan producera omkring 210 000 kWh årligen.

Rejlers uppdrag var att rita och projektera elinstallationerna i samband med renoveringen. Detta omfattar belysning, styrsystem, teknisk verksamhet, nödbelysning samt brand- och utgångskontroll.

Det är noga genomtänkt var fönster och elbelysning är placerade och hur de är dimensionerade för att få maximal effekt. Resultatet blir en ljus och fräsch kontorsmiljö. Allt ”kosmetiskt” ljus är bortvalt.

Projektet är ett samarbete mellan Entra Eiendom, Skanska, Snøhetta, miljöorganisationen ZERO, Aluminiumföretaget Hydro, aluminiumprofilföretaget Sapa och rådgivningsföretaget Asplan Viak. 

Norska Byggeindustrien skrev om projektet i nr 4 2014.