Projektering av nästa generations stamnät på Nord-Vestlandet

Statnetts långsiktiga plan är att etablera nästa generations stamnät fram till 2030. Strategin är att uppdatera dagens befintliga ledningar och stationer från 300 till 420 kV. Trots den ökade kapaciteten i näten innebär inte ombyggnaden att ta ny mark behöver tas i anspråk.

Rejlers har fått uppdraget att projektera ombyggnad och modernisering av fem stationer på Vestlandet. Projektet innebär utbyte av transformatorer, nytt kontrollsystem, uppgradering av ställverk och byggnader samt att upprätta förfrågningsunderlag och ta in anbud på utförandet från entreprenörer.

I projektet bidrar Rejlers med följande tekniska konsulttjänster

  • Projektering av hög- och lågspänning, VVS, bygg och anläggning
  • Upprättande av förfrågningsunderlag till entreprenörer
  • Kontroll av byggnationer som part för beställaren
  • Rådgivande konsulttjänster inom hälsa, miljö och säkerhet

Projektet pågår fram till 2019 och enligt tidsplanen ska de tre första av fem stationerna projekteras under 2016.