Rejlers utför energideklaration för Olav Thon Gruppen

Sedan energimärkningsförordningen blev införd 2010 i Norge har Rejlers agerat rådgivare till Olav Thon Gruppen inom energimärkning av byggnader och energiutvärdering av tekniska anläggningar med fokus på energieffektiv drift och energieffektivisering. Avtalet gäller fram till 2018.

Olav Thon Gruppen ägs av Olav Thon Stiftelsen och är i huvudsak engagerade i fastighets- och hotellverksamhet. Gruppen är indelad i två divisioner:

  • Thon Egendom är marknadsledande inom fastigheter med 104 köpcenter och cirka 500 affärsfastigheter.
  • Thon Hotels är en av Norges ledande hotellkedjor med 65 hotell om 9 300 rum.

Rejlers ska genom sin breda tekniska kompetens energideklarera nya och befintliga byggnader i portföljen, komma med förslag på energieffektiviseringsåtgärder samt genomföra tvåfalds energiutvärdering av tekniska anläggningar. I enlighet med Energimärkningsföreskriften ska tekniska anläggningar energiutvärderas vart fjärde år och en byggnad energideklareras vart tionde år. 

- Genom energimärkningsförordningen och samarbetet med Rejlers önskar vi att sätta ännu mer fokus på energieffektiv drift och på energibesparande åtgärder, säger Thor-Erik Kolsrud, chef för drift och underhåll i Olav Thon Gruppen. Vi ser helt klart miljömässiga och ekonomiska vinster genom att genomföra de åtgärder som rapporterna från energideklarationer och märkningar ger oss, fortsätter han.

Energideklaration av affärsfastighet

Energideklaration är obligatorisk för alla som ska sälja eller hyra ut kommersiella byggnader. Alla kommersiella byggnader över 1000 kvadratmeter ska alltid vara energideklarerade.

Avsikten med energimärkningsförordningen är att säkerställa information till marknaden om bostäder, byggnaders och tekniska anläggningars energitillstånd. Samt ge möjlighet till förbättringar för att därigenom skapa större intresse för konkreta energieffektiviseringsåtgärder, konkreta åtgärder för övergång till förnybara energikällor, och ge en bättre underbyggd värdering av bostäder och byggnader när dessa ska säljas eller hyras ut.

Energiutvärdering av pannor och klimatanläggningar ska bidra till att sådana anläggningar fungerar effektivt och med minimal miljöbelastning. Det är NVE som administrerar systemet.

 

Toppbild: Thon Hotel Bergen Brygge. Byggår 1930 med en areal på 8 397 kvadratmeter.