Röttle kraftstation får nytt styrsystem

Röttle kraftstation stod färdig 1922 och utgjorde ett absolut nödvändigt tillskott i elproduktionen för Södra Vätterbygden. I ortstidningen skrev man, ”Nu har man löst kraftbehovet för Södra Vätterbygden för all framtid”.

När kraftstationen togs i drift fanns två aggregat på vardera 1600 kVA. Tolv år senare installerades ytterligare ett aggregat på 1600 kVA. Under åren fram till idag har kraftstationen genomgått ett antal större ombyggnader och moderniseringar. Kraftstationen kan idag producera maximalt 6,5 MW och fallhöjden är 108 meter. Det är idag Jönköping Energi som äger och driver Röttle kraftstation.

Redan 1994 deltog personal som i dag finns i Rejlers, i en större modernisering med ett nytt 10 kV-ställverk samt ny kontrollutrustning och fjärrkontroll. 2015 var det så återigen dags för utbyte av det befintliga styrsystemet.

Uppdraget innebar att byta ut ett SattCon35 styrsystem och ett ABB Masterpiece 90 samt utgående elektronik till ett Siemens S7‐300 system. Scadasystemet First ‐OP uppdaterades med nya bilder och ett flertal signaler. Kommunikation mellan Siemens och First–OP är Siemens OPC. En operatörsterminal Beijer ix7 ställdes också i ordning. Utbyte genomfördes vidare av fasningsdon till nytt av fabrikat ABB Synchrotact, ny proportionalventil för pådragsstyrning samt lägesgivare för pådragsåterföring.

Uppdraget utgör en värdefull referens för Rejlers automationskonsulter inom energisektorn i allmänhet och i synnerhet gällande byte av styrsystem vid vattenkraftverk.