Båttrailer som gör jobbet enklare

Maskinfabriken G-C A.B. i Tyresö har mer än trettio års erfarenhet från tillverkning av produkter för båtbranschen. Kända produkter är Tyresöbocken, Tyresövaggan och Tyresöstöttan.

Båtvagnen C G Trailer är företagets sedan mer än 20 år välkända produkt använd på ett stort antal av landets professionella varv och båtklubbar. I takt med att båtarna vuxit i storlek och tyngd så behövde företaget i Tyresö uppdatera, utöka och förstärka sin trailer. Uppdraget gick till Rejlers mekanik i Älvsjö, som utförde konstruktions- och dimensioneringsarbete samt genomförande av CE-märkningsprocessen.

Ut kom en ny moderniserad och förstärkt vagn för en maxlast på 15 ton. Vagnen styrs nu helt med hjälp av hydraulik; den kan höjas och sänkas, bredden kan ändras, stöttorna kan lutas, vagnen kan förlängas/förkortas och stävstöttan kan höjas och sänkas. Bemanningen vid arbetet kan nu minimeras. Kopplingen mellan dragfordon och vagn är nyutvecklad vilket innebär en större följsamhet och smidighet vid körning. Vagnen har också försetts med en ny bogey vilket underlättar transporter över ojämn mark.

Vagnen kan med sin konstruktion användas för hantering, av alla typer av motor- eller segelbåtar. Oberoende av bottenform och skrovkonstruktion sker transporterna för båtarna på ett skonsamt sätt.