Motala/Vadstena kommun: Bättre kunskap med elförbrukningsdata

På enheten för Vatten och Avfall i Motala och Vadstena kommuner sker sedan flera år mätvärdesinsamling över elförbrukningen på deras anläggningar.

Detta sker i samarbete med Rejlers Energitjänster och mätvärden, tim- eller dygnsvärden samlas in en gång per dygn. De insamlade mätvärdena används sedan för uppföljning och nyckeltalsberäkning på energiförbrukning för respektive anläggning.

I ett samarbete mellan Motala/Vadstena kommuner och Rejlers i Linköping kommer nu insamlade mätvärden till nytta även för analys och uppföljning vid verksamhetens anläggningar inom kommunerna. Insamlade elförbrukningsvärden konverteras och förs över till verksamhetens SCADA-system, VA-operatör. Där sammanställs data och används sedan för att skapa olika typer av rapporter, nyckeltalsberäkningar och larm- och varningsgränser samt grafisk presentation och uppföljning på energiförbrukning.

Exempel på användning är:

  • Nyckeltal i form av energiförbrukning/m3 levererat och renat vatten.
  • CO2-footprint på energidelen för verksamheten.
  • Koll på att en anläggnings energiförbrukning är rimlig, avvikelser visualiseras i kurvdiagram.
  • Kostnad i form av energiförbrukning för rening av ovidkommande vatten.