Installation av krossmaskin i Indien

När vi ombads medverka i utvecklingen av hjälpsystem till Sandviks nya primärspindelkrosserie stod projektledare Magnus Jacobsson från Rejlers i Malmö beredd.

Installationen av den första krossen genomfördes på ett dagbrott i Noamundi, sex timmars bilväg väster om Kalkata (Calcutta). Magnus och kollegan Marcus Nilsson fanns med för arbetsledning, idrifttagning, intrimning och utbildning på plats.

Syftet med arbetsinsatserna var att skapa en så hög krosstillgänglighet som möjligt. Ett produktionsstopp innebär stora kostnader för gruvan eftersom primärspindelkrossen är placerad först i arbetslinjen. Den ska snurra dygnet runt, året om.

För Rejlers har utvecklingsprojektet för Sandvik inneburit mer än 6 000 arbetstimmar. Magnus ser att utvecklingen inom området automation internationellt sett går mycket snabbt framåt, vilket bådar gott för framtiden.

– Jag har arbetat med Sandvik i över 13 år, med specialisering på automatisering av gruv- och anläggningsindustrin. En maskin som är mer än åtta meter hög, väger 300 ton och krossar upp till 3 500 ton järnmalm i timmen ger respekt. Och då var det här ändå en av de mindre krossmodellerna, berättar Magnus.

Han fortsätter:
– Mina konsultuppdrag innefattar projektledning, förstudier och kravspecifikationer, i huvudsak för automationslösningar. Jag har ett stort intresse av ny teknik, vilket är en förutsättning för att jag ska kunna hålla mig uppdaterad.

– Vi hade det ganska svettigt, som mest var det 46 plusgrader Celsius i skuggan. Och lägg då till den kryddiga maten, säger kollegan Marcus, som programmerade styrsystemet till krossen.