Korsnäs moderniserar processen

På Korsnäs pappersbruk i Gävle genomfördes under åren 2010-2012 flera investeringar och åtgärder som förbättrade kvalité, minskade miljöpåverkan i form av minskade utsläpp samt reducerade färskvattenförbrukningen.

Korsnäs pappersbruk i Gävle, numera en del av BillerudKorsnäs, tillverkar vätskekartong, WTL samt kraft- och säckpapper. Produktionskapaciteten 2012 var cirka 700 kton/år. Totalt i BillerudKorsnäs omsätts cirka 20 miljarder kronor med cirka 4 400 medarbetare.

Företaget har sedan 70-talet målmedvetet arbetat för att minska sina utsläpp från processen. Nu kommer till exempel 95 procent av energin för uppvärmning och intern elproduktion från biobränslen. På bruket i Korsnäs pågår ett löpande arbete för att minimera konsekvenserna av verksamheten.

Under åren 2010-2012  genomfördes omfattande investeringar i utskotts- och bakvattensystemen för pappersmaskinerna PM4 och PM5 samt installation av ny tvättpress och ett nytt O2-steg med tillhörande el-, instrument- och automationsutrustning i fiberlinje 3. Åtgärder som sammantaget ska förbättra kvalité, minska miljöpåverkan i form av minskade utsläpp samt reducerad färskvattenförbrukning.

Rejlers har i samband med dessa investeringar utfört el- och instrumentprojektering samt programmering av DCS-system ABB AC450.