Metallåtervinning en ny guldgruva

Rönnskärsverken är en del i den stora Bolidenkoncernen som driver smältverk och gruvor i Sverige, Finland, Norge och på Irland. De producerar främst zink och koppar, men också bly och ädla metaller som guld och silver.

Redan i början på 60-talet påbörjade Rönnskärsverken att återvinna metaller från kretskorttillverkningen. I början av 80-talet utvecklades en speciell teknik för återvinning av elektronikskrot vid Rönnskärsverken – kaldoteknik. Men det var först i samband med ett EU-direktiv som återvinningen tog fart på allvar. En verksamhet som idag innebär att vi i Sverige samlar in cirka 16 kilo skrot per år och innevånare.

Boliden investerade 2010 1,3 miljarder kronor i ett nytt e-kaldoverk som tredubblade den tidigare kapaciteten och gjorde Rönnskärsverken till världens största återvinnare av elektronikskrot.

Våra ingenjörer på Rejlers deltog i projektet och levererade innovativa lösningar för containertömning och fragmentering. Containertömningen innebar en säker hantering för operatören som arbetar vid tömningsstationen. Hela processen innebär vägning, tömning, rengöring och vägning igen. Ansvarig operatör svarar manuellt endast för upplåsning och låsning av containerns dörrar.

Vår del i fragmenteringsanläggningen var att leverera utrustning för inmatning, transportörer och utlastningsband. Därutöver monterade vi den provtagningsutrustning som används för att ta prover ur processen. Proverna analyseras sedan för att dels optimera processen utifrån innehåll dels för att sätta rätt pris på innehållet.