Effekthöjning vid kärnkraftverk i Oskarshamn

Redan 2003 påbörjades processen som tio år senare resulterade i att den tredje reaktorn vid kärnkraftverket i Oskarshamn nu är världens största kokvattenreaktor.

O3:an, populärt kallad, som togs i drift 1985 behövde moderniseras. Säkerhet och effekt skulle höjas och den tekniska livslängden skulle förlängas. Dessutom fanns målsättningen att öka tillgängligheten till 94 procent. 

Åtgärder som behövde genomföras för att höja säkerheten var bland annat större oberoende mellan de olika säkerhetssystemen samt förstärkningar i kylsystemen. Livslängden som skulle ökas från 40 till 60 år innebar bland annat installation av ny lågtrycksturbin samt ny generator. Effekthöjningen från 1 200 MW till 1 450 MW krävde att anrikningsgraden på bränsleelementen i härden ökades. Vidare installerades nya huvudcirkulationspumpar och ångskalsventiler. För att klara den större mängden ånga som levererades till turbinen ersattes olika delar i reaktortanken.

När O3:an åter tagits i full drift kunde man summera 2 miljoner mantimmar som lagts ned i projektet.

Rejlers deltog i projektet med dokumentation över tillverkning och installation av rörledningar och rörupphängningar, flyg och missilskydd, serviceplattformar samt lyft- och hanteringsutrustningar. Vi levererade också hållfasthetsberäkningar nödvändiga för uppgraderingar i anläggningen.