Verktyg för ett gott samarbete

BAE Systems är en global koncern verksam inom försvars- och säkerhetsområdet. Koncernen producerar försvars- och säkerhetsmateriel för stridskrafter i luften, på land och i vatten samt levererar tjänstelösningar för kundsupport och säkerhet.

I Örnsköldsvik utvecklas och tillverkas högteknologiska fordon och fordonssystem som till exempel Cv90 (Combat Vehicle 90), splitterskyddade bandvagnar typ BvS10 och granatkastaren AMOS. Med sina omkring 850 anställda är BAE Systems en av största arbetsgivarna i Örnsköldsviks kommun.

Rejlers har en lång relation till BAE Systems som sträcker sig 20 år tillbaka i tiden. Det har framför allt handlat om konstruktion av fordon men även om konstruktion av verktyg för produktion.Under 2011 beslutade BAE Systems att utlokalisera verksamheter som inte hör till företagets kärnverksamhet. Vi blev då ett av de första företagen som fick ett kontrakt på totalansvar för en viss funktion. Detta innebär att vi idag har ansvar för hela kedjan när det gäller verktyg – från konstruktion till leverans och funktion.

Kontraktet som är skrivet på tre år, innefattar flera delar. Allt från konstruktion och utveckling till ansvar för att beställa rätt verktyg, leverera dem i rätt tid och se till att de fungerar som de ska. Det handlar om såväl verktyg till produktionen som underhållsverktyg där verktygen följer med fordonen för underhåll och reparation.