Borgholm Energi: Styrsystemsbyte på vattenverk och avloppsreningsverk

Rejlers fick förtroendet att utföra styrsystemsbyte på Borgholms avloppsreningsverk och Köpingsviks vattenverk som en totalentreprenad i samverkan mellan beställaren Borgholm Energi AB och Rejlers.

Borgholm Energi AB stod 2018 inför ett omfattande styrsystemsbyte på Borgholms avloppsreningsverk och Köpingsviks vattenverk. Den samhällsviktiga funktionen för funktionellt vatten- och avloppsnät ställde krav på fullt funktionella anläggningar under hela styrsystemsbytet.

Rejlers har i projektet upprättat underlag för programmering, komplett system ABB AC800M i nya apparatskåp och nya processbilder i Cactus Uniview.

Projektet genomfördes med etappvis utcheckning av befintligt system och idrifttagning med installerat system, samtidigt som verkens processer kontinuerligt bibehölls i drift.