Bra ljus där du går och cyklar

En viktig förutsättning för tillgänglighet i städer och tätorter är att säkert kunna färdas längs centrala stråk, promenader, parkvägar och vanliga gång och cykelvägar såväl dag- som kvällstid.

God belysning av väg och sidoterräng anses som ett av flera viktiga inslag för ökad trygghet, kanske särskilt för kvinnorna.

Rejlers deltar i ett projekt för utveckling och definition av krav till belysning för viktiga gångstråk i tätbebyggelser där trygghetskänsla lägg till med objektiva krav i en enhetlig kravspecifikation.

I samband med detta utarbetas mätbara tilläggskrav för ansiktsigenkänning (på vilket avstånd, ljusnivå i ansiktshöjd) och belysning av omgivningen (hur långt ut, mängden ströljus).

Det ska vidare utarbetas en belysningsplan för ett testprojekt baserat på utarbetat förslag till belysningsnorm som beskrivits ovan. Projektet pågår fram till november 2013.