Fördubblad spårkapacitet med Citybanan

Citybanan är en sex kilometer lång pendeltågstunnel mellan stationerna Tomteboda och Stockholms södra med nya stationer vid Odenplan och T-Centralen.

När Citybanan är klar 2017 fördubblas spårkapaciteten i Stockholm och tågen kan gå tätare och punktligare. Idag samsas all tågtrafik - pendeltåg, regionaltåg, fjärrtåg och godståg på två spår. När Citybanan är klar 2017 får pendeltågen egna spår i en sex kilometer lång tunnel. Övrig tågtrafik fortsätter på de nuvarande spåren.  De nya stationernas närhet till buss och tunnelbana underlättar byten och övergångar.

Stationen Stockholm City med två underjordiska hallar och direkt förbindelse till tunnelbanans samtliga linjer ersätter Stockholm Central. Stockholm Odenplan ersätter Karlbergs station och blir gemensam för pendel- och tunnelbanetågen.

Miljön står i centrum för Citybanas stationer. Glasväggar ska avskärma plattformarna från spåren samtidigt som ljudnivån ska dämpas genom elastiska mattor under spåren.

Rejlers ingår i en konsultgrupp med ÅF (huvudkonsult), Tyréns och Atkins som har uppdraget av Trafikverket att utföra detaljprojektering av Citybanans järnvägssystem. Uppdraget omfattar projektering av mark, spår, el, signal, tele, SCADA samt kanalisation. Vårt huvudansvarsområde är projektering av kanalisation samt objektssamordning. Uppdraget beräknas pågå fram till år 2016.

Vi deltar sedan tidigare med teknisk projekteringsledning samt installationssamordning i projektet.