Kapacitetshöjning av Fryksdalsbanan

Fryksdalsbanan finns i Selma Lagerlöfs trakter och slingrar sig fram längs de natursköna Frykensjöarna. På sin väg från Kil till Torsby passeras kända ställen som Västra Ämtervik med Sillegården; Rottneros med herrgården som stod modell för Ekeby i Gösta Berlings saga; Lysvik med fotbollslaget Mallbackens IF som spelar i allsvenskan 2015. På slutstationen Torsby vilar Svennis Erikssons rykte tungt.

Fryksdalsbanan byggdes redan 1915 och övertogs av staten 1948. Banan har idag i princip samma sträckning som när den byggdes. Banan är enkelspårig och oelektrifierad. Persontrafiken upprätthålls idag med diseldrivna motorvagnar med namnet Itino. Godstrafiken, främst timmer, har återupptagits efter att ha varit nedlagd sedan 1992.

Banan har under många år varit drabbad av trafikstörningar och diskussioner har förts om att lägga ned banan. Stora underhållsarbeten genomfördes under 2010-2012 efter det att banan på nytt drabbats av stora driftstörningar. Hösten 2014 startade Trafikverket ett omfattande projekt för att höja kapacitet och säkerhet. I projektet ingår att åtgärda plankorsningar och snäva kurvor. Totalt kommer 223 korsningar att åtgärdas och cirka 10 kilometer väg att byggas i anslutning till dessa. Projektet beräknas pågå fram till 2017.

Rejlers har i samarbete med Reinertsen Sverige fått förtroendet att upprätta förfrågningsunderlag och bygghandlingar inklusive byggplatsuppföljning för säkerhets- och kapacitetshöjande åtgärder för hela sträckan av Fryksdalsbanan.