Norrvatten säkrar dricksvattnet

För att modernisera, effektivisera och säkerställa dricksvattendistributionen från Norrvattens vattenverk Görvälnverket i Järfälla, har två nya reglerbara pumpar på 710 kW installerats.

De nya pumparna är dimensionerade för att tillsammans klara cirka 85 procent av årsproduktionen, med hög energieffektivitet.

Norrvatten producerar och distribuerar dricksvatten till cirka en halv miljon människor inom fjorton kommuner norr om Stockholm och är därmed Sveriges fjärde största producent av dricksvatten.

Rejlers har ansvarat för projektledning, planering och upphandling inom samtliga teknikområden. Vi har även projekterat tillhörande el- och styrinstallationer samt utfört elkonstruktionsarbetet. Elanläggningen omfattar ett 20 kV-ställverk, reläskydd, transformatorer, frekvensomriktare och automatikskåp.

Projektet har även omfattat bygg- och rörarbeten för de nya pumparnas uppställning. Pumpanläggningen som är förlagd i ett bergrum är uppförd under 40- och 50-talet och den ombyggda anläggningen har därför i viss mån anpassats till den ursprungliga 50-talsmiljön.