Ny mottagningsstation för Max-lab MAX IV

Från starten 1983 då Max-lab invigdes i lokaler på Lunds Tekniska Högskola innebar det också starten för ett högteknologiskt forskningscentrum inom området synkrotronljus.

Trettio år senare intar Max-lab en tätposition inom sitt forskningsfält. Sedan 2010 har arbetena med att förverkliga det senaste tillskottet, Max IV pågått i Brunnshögsområdet i nordöstra delarna av Lund. Här byggs en anläggning som kommer att erbjuda forskare från hela världen den bästa tekniska prestandan i sitt slag. 

MAX IV-laboratoriet kommer bland annat att få två lagringsringar som fungerar som lagringsplatser och acceleratorer för elektroner, den ena med en omkrets på 96 meter och den andra på 528 meter. Anläggningen ska stå färdig och invigas den 21 juni 2016, den ljusaste dagen på året för att inviga det skarpaste ljuset i världen.

Att driva Max IV innebär vid full drift ett effektuttag på 18 MW, motsvarande drygt tio procent av Lunds stads effektbehov. För att klara detta har Kraftringen Nät AB utökat Lunds Östra mottagningsstation med ett nytt 10 kV ställverk och en ny 130/10 kV transformator på 40 MVA. Den nya mottagningsstationen X1 vid Max IV förbinds därifrån med ett tre 630 mm2 kablar. Anläggningen spänningssattes hösten 2012. 

I projektet med den nya mottagningsstationen ingick Rejlers som representanter för Kraftringen Nät AB gentemot entreprenörer i elkraftfrågor. Vi har även svarat för den tekniska beskrivningen för utformningen av 10 kV-stationen samt svarat för projektering och projektledning för det omfattande kabelförbandet.