Projektledning av höghastighetsjärnväg

På uppdrag av Trafikverket leder Rejlers arbetet med att ta fram en systemstandard för höghastighetsjärnväg i Sverige.

Uppdraget är att ta fram en systemstandard för banor som kan trafikeras med en hastighet av 250–320 km/timme. I praktiken innebär det att standarden kommer att medge en trafikering med hastigheten 320 km/timme.

Arbetet med systemstandarden är omfattande och kommer att delas upp i flera delprojekt. År 2017 vill regeringen ha byggstart av den så kallade Ostlänken, en höghastighetsjärnväg från Järna söder om Stockholm till Linköping.

Vi är mycket stolta över att ha erhållit projektet eftersom det ligger i framkant av tekniken.

Medarbetare från Rejlers leder projektet och deltar i utredningen av olika tekniska områden.