Rejlers på oljefälten i Kazakstan

Under det senaste året har Rejlers samarbetat med Imtech som säljer klimatanläggningar till oljeprojekt i Kazakstan. Uppdraget har varit projektering av styrsystem till ventilation, samordning mellan el, ventilation och rör, projektering av kanalisation och CAD-samordning till byggnader på oljefältet i Tengiz i Kazakstan.

Uppdragsledare i projektet hos Imtech har varit Andreas Petersson från Rejlers Malmökontor.  Håkan Hultgren och Alden Beckovic utförde projektering från Sverige men Andreas åkte till  Imtechs projektorkontor i Cardiff i Wales och oljefälten i Kazakstan.

Hittills har uppdraget inneburit sex byggnader som är under arbete och ytterligare fem är under uppstart. Många kontrollrum och servicebyggnader är från 1980-talet med gamla ventilationsanläggningar.  Projekten Rejlers medverkat i driftsäkrar anläggningar, effektiviserar underhållet och minskar energiförbrukningen.

 – Människor som jobbar i projekten har kommit från Kazakstan, Ryssland, Skottland, Irland, England och USA, säger Andreas Petersson. Språket är engelska i projektet men alla ritningar och dokument översätts till ryska.

 –Vi har arbetat och suttit tillsammans oavsett disciplin, det är en helt annan struktur än i Sverige där alla discipliner sitter på olika kontor. Det är även en stor skillnad när ritningar framställs, detaljeringsgraden är mycket högre. Allt måste stämma från antal skruvar till längder av kablar, kabelsteger m.m. då allt paketeras och skickas från Sverige.