Snösmältningsmaskin ska minska trafikkaos

Alla har vi väl hört om eller drabbats av de stora trafikstörningarna för järnvägstrafiken de senaste vintrarna. Översnöade och fastfrusna växlar, snö i massor på spåren och tåg som bara slutat fungera på grund av nedisning. Nu finns lösningen i sikte.

Under 2012 har Trafikverket testat den nya maskinen Snow Removal 700. Maskinen är utvecklad i samarbete med företaget Railcare AB i Skelleftehamn. Istället för att flytta snön till sidan av spåret med nya problem så slukar och smälter Snow Removal 700 snön till vatten som sedan töms i det normala dagvattennätet.

Maskinen är anpassad och mest lämpad för användning på strategiska bangårdar i järnvägsnätet. Det är här som mycket av problemen finns under snörika vintrar. Särskilt gäller det bangårdarnas växlar.

Genomförda tester under 2012, har med gott resultat, resulterat i att Trafikverket nu är beredda att gå vidare med nya maskiner för kommande vintrar.

På uppdrag av Railcare AB har Rejlers mekanikgrupp i Skellefteå utvecklat, konstruerat och dokumenterat snösmältningsmaskinen Snow Removal 700. Vi har även medverkat med projektledning, inköp, test och kontroller under tillverkningsfasen.