Vi öppnar Norra Länken

2015 öppnar de första delarna av Norra Länken för trafik. Vi har fått det prestigefulla uppdraget att projektleda trafiköppningen.

I uppdraget ingår att planera och genomföra själva driftsättningen, men även provningarna innan. Vi ska också ansvara för processen att upprätta avtal och samordna med externa partner så som räddningstjänst och mobiloperatörer samt utbilda driftpersonal fram till trafiköppningen.

När Norra Länken är helt färdig 2019, kommer den att omfatta totalt 5 km varav 4 km tunnel. Länken byggs för att lösa regionens framkomlighetsproblem och skapa en bättre miljö i innerstaden. Norra Länken är en viktig del för att man ska kunna bygga de nya stadsdelarna Hagastaden och Norra Djurgårdsstaden.