Försvarsmakten: Interoperabilitet vid gemensamma militära operationer

Federated Mission Networking – FMN – är ett internationellt initiativ för att skapa interoperabilitet mellan olika länders ledningssystem vid gemensamma militära operationer. Interoperabilitetsbehovet gäller människor och metoder/procedurer såväl som teknik. FMN-verksamheten utvecklas kontinuerligt med en löpande 10-årsplan.

Rejlers stödjer Försvarsmakten och FMV i det internationella arbetet med att ta fram ett ramverk för FMN med krav, metoder, processer och tekniska specifikationer där vi framförallt arbetar med de operativa kraven, framtagande av procedurer och kraven för test, validering och verifiering.

Rejlers stödjer vidare Försvarsmakten och FMV med det nationella införandet av FMN i Sverige genom att delta i planering av nationella och internationella övningar, tekniskt stöd vid övningar samt uppbyggnad av ett metod-/försökslaboratorium.