Energieffektivisering

Vill ni sänka energikostnaderna och minska miljöbelastningen?  Då kan Rejlers hjälpa till att hitta ett systematiskt upplägg för ert energiarbete.

Vi hjälper er med analys till genomförande och uppföljning och arbetar med allt från optimering av befintlig utrustning, kompetensöverföring till driftpersonal, förbättrade processer, rutiner samt genomförande av totalentreprenader i små och stora projekt. 

Läs mer om koncepten inom energieffiktivisering:

Energiuppföljningssystem 
Energioptimering 
Energipartnering
Energikartläggning 

Rejlers har stor erfarenhet av att arbeta med energieffektivisering inom så väl skolor, förskolor, sjukhus, industri, kontor, boende, idrottsanläggningar och kommersiella fastigheter. Genom vår erfarenhet och kunskapsbredd har vi möjlighet att tillsammans med er driva arbetet med energieffektivisering framåt genom att ta hand om hela, eller utvalda delar av processen.

Nedan hittar du en film som vi har gjort tillsammans med Kraftstaden Fastigheter som är en av våra kunder inom området för Energipartinering. Här berättar de om samarbetet med Rejlers och hur vi löste Kraftstadens Fastigheters utmaningar inom energieffektivisering.

Med Rejlers som samarbetspartner inom energieffektivisering får ni möjlighet att gå från ord till handling och verkligen få fart på energieffektiviseringsarbetet. 

Energimyndighetens sida kan du bl.a. se inspirationsfilmer om energieffektivisering och även söka ekonomiskt stöd för energikartläggning.


Relaterad information: 
Energibesparing