Energikartläggning

Att genomföra en energikartläggning är, utöver lagkravet, första steget för att få koll på energianvändningen och är en bra utgångspunkt i det fortsatta energiarbetet. Ofta fungerar energikartläggningen som underlag när verksamhetsledningen ska fatta beslut om framtida investeringar.

Energikartläggning stora företag

I enlighet med lagen om Energikartläggning i stora företag (2014:266) ställs det krav på företag och organisationer med mer än 250 anställda och en årsomsättning på mer än 450 MSEK att kartlägga sin energianvändning och ta fram förslag på hur energianvändningen kan minskas.

Det finns olika sätt att hantera detta beroende på organisation, verksamhet och ambitionsnivå och genom att arbeta tillsammans med Rejlers har ni en möjlighet att etablera ett anpassat upplägg. Ett upplägg som inte enbart medför att ni uppfyller lagkravet, utan som även ger er möjligheten att etablera ett effektivt energiarbete med bra resultat och god lönsamhet.  

Energikartläggning mindre eller medelstort företag

Är ni ett litet eller medelstort företag som använder mer än 300 MWh energi per år? Då kan ni söka stöd för att göra en energikartläggning. Stödet sträcker sig fram till år 2020 och täcker 50 % av kostnaden för en energikartläggning, dock maximalt 50 000 kr. 

Undrar ni hur processen går till för en Energikartläggning?

Detta är stegen:

1.
Analys av företaget
2. Insamling & analys av total energianvändning
3. Detaljerad energikartläggning där besparingspotential identifieras
4. Rapport med handlingsplan och åtgärdsförslag

 

Ett urval av våra kunder: 
Pensionsmyndigheten 
Swedbank 
Volvo