Idrott/Kultur

Idag byggs stora anläggningar för att inrymma såväl idrottsevenemang som konserter. Konstruktionen i dessa nya arenabyggnader sätter flexibilitet och skalbarhet i fokus.

Helt beroende på evenemang ska arenan kunna anpassas för olika aktiviteter, ena dagen fotboll, nästa speedway och sedan kanske mästerskapstävlingar i konståkning. Anläggningarna kan i många fall erbjuda såväl utom- som inomhusmiljöer oberoende av väderlek genom sinnrika takkonstruktioner. 

För besökande publik satsas stora resurser för att erbjuda en fullgod audiovisuell upplevelse. Satsningar i data-, bredbands- och telekomnät tillsammans med trådlösa Wifi-system gör det möjligt att alltid dela med sig av vad som händer i arenorna. Säkerhetstänkandet är även det satt i fokus. Med kapacitet för upp till sextiotusen besökare måste logistik för in- och utpassering kunna hanteras på ett enkelt och effektivt sätt.

För inblandande aktörer i planerings- och projekteringsskedet ställs stora krav på specialistkunnande och samordningsförmåga. Vi genomför löpande installationsprojektering i många olika typer av anläggningar och byggnader för idrott och kultur. Här finns exempel på idrottshallar, fotbolls- och idrottsstadion samt konserthus och bibliotek. Som ledande installationskonsulter ansvarar och genomför vi all projektering för kraft, belysning, tele, data, hiss, in- och utpassering samt brandlarm. I många projekt är våra ingenjörer anlitade som byggledare och kontrollanter.