Installation

Det finns idag många krav när byggnader utformas och förändras. Bekvämlighet, energibesparing, individualisering, effektivitet och lönsamhet är bara några. Rejlers har ett brett utbud av lösningar och arbetar med kunder inom alla Rejlers områden, från bygg och fastighet och energi till industri och infrastruktur.

Vi erbjuder kompetens inom kraftförsörjning, kanalisation, belysning, potentialutjämning, kommunikation, larm, säkerhet, signal samt hiss- och transportanläggningar. Tjänsteutbudet omfattar alltifrån rådgivning, förstudier och projektledning till projektering, installationssamordning, kontroll och besiktning.

Vi arbetar med alla former av byggnader så som affärslokaler, skolor, kontor, sjukhus, hotell, idrottsanläggningar, bostäder, badhus och industrier. Ofta gör vi också uppdrag i kärnkrafts- och kraftvärmeverk, driftledningscentraler, stationsbyggnader samt i och kring tunnlar och vägar. Vi genomför även tekniska och ekonomiska utredningar samt kalkyler och dokumentation av olika typer av anläggningar.

Begreppet ”intelligenta hus” har öppnat nya spännande områden inom installationstekniken med fastighetsautomation, belysningsteknik och olika former av kommunikationsnät. Här har Rejlers erfarenhet och kompetens för att utveckla nya lösningar. Vi har behöriga ingenjörer inom brandlarm, inbrottslarm och VSS (CCTV) samt specialister inom WAN, Campus Backbone samt LAN.

Vi kan även erbjuda följande kompetens:

  • Reservkraft
  • UPS
  • Elvärme- och motordrift
  • Installationsbussystem
  • Beräkningar och kalkyler
  • EN-revisionsbesiktningar
  • CAD-samordning
  • BIM (Building Information Modeling)
  • Småskalig energiproduktion (Solceller och vindkraft)