Säkerhet

Gruvor, kärnkraftverk och stamnät är uppenbart verksamheter som kräver högt säkerhetstänk. Vägar, skolor och vattenförsörjning har andra hotbilder. Säkerhetsarbete börjar med att se vad som kan bli en risk.

En del risker är kopplade till platsen. Annat som gör en verksamhet sårbar beror på hur säker den digitala infrastrukturen är och hoten är globala. Första frågan är ändå: Vad kan vara sårbart i den här verksamheten? Ett synsätt som präglar allt Rejlers gör.

- För oss på Rejlers handlar det om att bedöma förmågan att klara påfrestningar och också skapa lösningar som snabbt kan hantera hot och lära nytt av det som händer. Vi levererar helt enkelt en tillvaro utan bekymmer, säger Jenny Edfast, vd Rejlers Sverige.

Oavsett bransch handlar det om att leta efter eventuella svagheter och risker som drivna och kreativa ingenjörer kan minimera genom sitt kunnande. Det handlar både om personlig säkerhet och om att driften i en anläggning är säker och fungerar utan avbrott. Säkerhetstänkandet finns i alla faser av ett uppdrag genom rådgivning, projektering, genomförande och besiktning till drift- och underhållsprocessen. Att tänka nytta i ett brett perspektiv är centralt. Ett bra exempel är belysning utomhus. Rätt designad innebär det ökad trygghet, men också att kostnaderna för kameraövervakning och väktare kan blir lägre.

Medvetenheten om vilka risker som det moderna samhället ställs inför ökar, men är en komplex fråga. Olika behov ställs mot varandra. Kravet på ekonomiskt, miljömässigt och socialt hållbara lösningar betyder att den som kan koppla samman flera kunskapsområden hittar den bästa lösningen.

- Att trygghet och ljus hänger ihop och är enkelt att förstå. Det är till exempel svårare att se att materialval kan innebära säkerhetsrisker eller vad elavbrott kan innebära för olika verksamheter och hur man rustar sig bäst, men det kan vi, understryker Jenny Edfast.