Säkerhet inom bygg & fastighet

Säkerhet i byggnader handlar i de flesta fall både om tekniska och organisatoriska åtgärder. Ofta krävs insatser under bygg- och förvaltningsprocessens alla skeden. Många aktörer påverkas, allt från fastighetsägare och hyresgäster till entreprenörer och tillfälliga besökare. Denna komplexitet ställer krav på en heltäckande strategi, rätt åtgärder och att effekten kan upprätthålls över tid.

På Rejlers har vi lång erfarenhet av att identifiera det som är skyddsvärt, analysera riskerna och prioritera de åtgärder som ökar trygghet, säkerhet och robusthet i byggnader. Vi ser på oss som bygg- och fastighetsbranschens ledande säkerhetsrådgivare. I alla våra uppdrag arbetar vi för att ge våra kunder en bekymmersfri vardag.

Vi har flera fina referenser inom säkerhetsklassade projekt som till exempel kriminalvård, försvars- och polisfastigheter och driftcentraler. Varje fastighet, byggnad och anläggning har ett unikt behov av åtgärder för att skydda själva fastigheten och de människor som finns i och runt den, men det handlar också om att säkra verksamhetskritiska system, försörjningar, funktioner och information.

Exempel på kompetenser som erbjuds separat eller i kombination i större åtagande:

 • Lås- och beslagning
 • Dörrmiljösamordning
 • Elsäkerhet, t.ex. Elrevisionsbesiktningar
 • Riskanalyser, riskbedömningar
 • Brand- och utrymningslarm
 • Inbrottslarm
 • Passagekontrollsystem
 • CCTV (kameraövervakning)
 • Driftsäkerhet
 • Fysiskt skydd
 • Avbrottsfri kraft och övervakning
 • Kommunikation
 • Åskskyddssystem
 • Driftlarm och kommunikation av dessa
 • Förvaltningsplaner och stöd vid förvaltning av säkerhetssystem
 • Belysning inom- och utomhus för tryggare miljöer
 • Projektledning vid utredning, projektering och implementation av ovanstående system.
 • Besiktningar, status- och funktionskontroller av ovanstående system.