Säkerhet inom energi

När vi pratar säkerhet och energi menar vi allt från arbetsmiljö, leveranssäkerhet, drift av produktion och elnät till fysisk säkerhet kring stationer och anläggningar.

Vi arbetar metodiskt med att optimera kundens anläggningar utifrån säkerhetsaspekter som minimerar risker för tillbud och olyckor och garanterar hög personsäkerhet. Dessutom har vi mycket hög kompetens inom processer och arbetsmetoder för elsäkerhet.

Vi satsar både på intern kompetensutveckling, rekrytering av specialister och vi hör till de ledande i branschen. Varje år utbildar vi ett större antal kunder i hur de ska arbeta med processer och metoder för att säkerställa att rutiner är korrekta och efterföljs.

Våra kunders anläggningar har hög säkerhetsnivå och elsäkerhet är en viktig faktor. Rejlers breda kunskap inom olika ingenjörsområden gör det möjligt att säkerställa att bästa metod och verktyg används oavsett typ av anläggning. Med våra leveranser följer automatiskt en långsiktig trygghet.

Rejlers har ett flertal kompetensområden inom säkerhet inklusive leverans och driftsäkerhet med tillhörande underliggande specialområden:

  • Riskanalyser i allt från tillförlitlighet till arbetsmiljö
  • Leveranssäkerhet i elnätet
  • Driftsäkerhet
  • Elsäkerhet
  • Fysisk säkerhet och passersystem kring stationer och annan utrustning (i samarbete med bygg och fastighet)
  • Besiktningar
  • Arbetsmiljö på site
  • Kvalitetsarbete