Säkerhet inom industrin

Industrin präglas av processer som behöver vara säkra och tillförlitliga när det gäller drift och arbetsmiljö. Den ökade graden av digitalisering i olika typer av anläggningar ställer stora krav på lösningar som kombinerar gammalt med nytt.

På Rejlers tar vi ett helhetsgrepp runt säkerhetsfrågorna och kan ta ansvar för alla delar i en anläggning både när det gäller hårda och mjuka frågor.

Vi har genom åren samlat på oss stor kunskap och erfarenhet och kan koppla samman nya tekniska lösningar med äldre utrustning, som gör anläggningarna både modernare och säkra. Ytterst är säkerhet en fråga om både leverans- och personsäkerhet.

Rejlers jobbar i de flesta industrisegmenten. Våra kunder finns inom gruvnäringen, papper och massa, samt stål- och verkstadsindustrin och vi är involverade i alla delar av produktionskedjan. Vi har även uppdrag inom livs- och läkemedelsindustrin samt med fordon och offshore.

Vi erbjuder tjänster inom:

 • Industriell IT-säkerhet
 • Riskanalyser/CE-märkning
 • Maskinsäkerhet
 • Lyftredskap
 • Tryckkärl (PED)
 • Beräkning och design av säkerhetssystem
 • PL (Performance Level enligt EN ISO 13849-1)
 • SIL (Safety Integrity Level enligt EN 62061).
 • Programmering av säkerhetsklassade styrsystem
  (saknar dock certifiering för ABB:s system)
 • ATEX- och EX-klassning - explosionsfarliga miljöer
 • Automatisering av maskiner och processer
 • Kontroll och övervakning av produktionsutrustning,
  fastigheter och infrastruktur
 • ITV/Kameraövervakning
 • Ombyggnad av befintlig utrustning
 • Simulering av processer
 • Elsäkerhet – utbildning av driftpersonal
 • Entreprenadbesiktning
 • El
 • Maskiner
 • Rörstödsbesiktning, kärnkraft
 • Ledningsdimensionering
 • Hållfasthetsberäkningar
 • Utredningar
 • Drifttagningar