Skolor

Dagens samhälle efterfrågar i allt större utsträckning moderna och funktionsanpassade skolmiljöer. I planering och byggnation av nästa generations skolor behöver behoven klarläggas för att nå långsiktigt hållbara skolmiljöer.

Vid ombyggnationer av äldre skolor är det nödvändigt att så långt möjligt inrymma smarta lösningar för att uppnå hållbara mål. En god skolmiljö tar inte bara fasta på den inre miljön. Den yttre miljön behöver integreras på ett naturligt sätt i undervisningen. Det blir också allt vanligare att söka flexibla lokallösningar för att möta variationer i framtida resursbehov.

Vi deltar i uppbyggnaden av nya skollokaler för såväl skol- som förskolor. I allt större utsträckning deltar även Rejlers i utvecklingen av en god skolmiljö baserat på de teknikområden som verksamheten erbjuder. Med den ökade användningen av IT i dagens skolor ställs nya krav på upp- och utbyggnaden av datanät. Elektriska installationer och belysningslösningar ska ge elever och lärare en god arbetsmiljö.

Kravet på säkerhet i skolor ökar och anläggningar som brand- och inbrotts- och säkerhetsanläggningar blir allt vanligare, även CCTV som används för att minimera skadegörelse i skolorna. Som ledande installationskonsulter ansvarar och genomför vi all projektering för kraft, belysning, tele, data, hiss, in- och utpassering, säkerhet, CCTV samt brandlarm. I många projekt är ingenjörer från oss anlitade som byggledare och kontrollanter.